KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą wolontariuszy, którzy zjednoczyli się w ramach ogólnokrajowej Koalicji na Rzecz Walki z Bezdomnością Zwierząt KASTRUJEMY BEZDOMNOŚĆ.   Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenia pracy w różnych stowarzyszeniach w walce o prawa zwierząt, aby promować działania polepszające dobrostan zwierząt w lokalnych społecznościach.   Działamy na terenie województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wrocław i powiatu wrocławskiego.

CO CHCEMY ZROBIĆ w 2021r ? :

Aktywnie uczestniczyć w projektach gminnych  walki z bezdomnością zwierząt

JAK CHCEMY TO ROBIĆ ?

  • Aktywizacja środowisk lokalnych w działaniach oraz budowaniu świadomości praw zwierząt
  • Sterylizacja/kastracja zwierząt właścicielskich jak i wolno bytujących
  • Czipowanie i rejestracja zwierząt towarzyszących
  • Pomoc mieszkańcom powiatu wrocławskiego  w realizacji projektu gminnej sterylizacji i opieka posterylizacyjna kotów wolno żyjących
  • Zabezpieczenie i zapewnienie opieki nad dostarczonymi do nas kotami i psami  do czasu odebrania ich przez właścicieli
  • Zapewnienie diagnostyki i pomocy weterynaryjnej, behawioralnej i fizoterapeutycznej
  • Działania adopcyjne poprzez koordynację sieci Domów Tymczasowych i Domów Stałych
  • Interwencje w przypadkach znęcania się nad zwierzętami

Budujemy bazę DOMÓW TYMCZASOWYCH -w naszych działaniach będziemy bazować na domach tymczasowych. Dlatego też wszystkich chętnych, którym nie obojętny jest los zwierząt , i którzy mogą czasowo przetrzymać psa/kota u siebie, zapraszamy do wypełnienia ankiety. Wszystkie domy zostaną umieszczone w naszej bazie a przed przekazaniem zwierzęcia oczywiście odpowiednio zweryfikowane. Wypełnij ankietę –  link do ankiety na Dom Tymczasowy: https://tinyurl.com/domytymczasowe

Zapraszamy do współpracy WOLONTARIUSZY – czyli ludzi, którzy pomogą nam lokalnie w bieżących działaniach na rzecz ochrony praw zwierząt . Jeśli więc jesteś gotowy do pomocy zwierzętom zarówno w samym azylu jak i transporcie zwierząt na zabiegi weterynaryjne od właścicieli i z powrotem – wypełnij ankietę – link do ankiety Wolontariusza – https://tinyurl.com/zostanwolontariuszem   

SOZ WIDZIALNA ŁAPA zarejestrowane w UM Wrocław pod nr 147

NIP 895-222-64-48

REGON 387960190

Stowarzyszenie zarejestrowane jest  pod nr  147 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonych przez Prezydenta m. Wrocławia.